Υποστηρικτικό Υλικό

Πανεπιστημιακή Αγωγή

Επιστημονική Επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη Hodgetts

Teaching Transformation in Higher Education

Editor: Zoe Gavriilidou

Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων: Προκλήσεις και Πρακτικές στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Χρήστος Μιχαλακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος Study in Greece

Αυτισμός και Πανεπιστήμιο

Αικ. Αντωνοπούλου, Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Φοιτητών/τριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η Διαφορετικότητα στη μάθηση: Αισθητήριοι τρόποι

Δρ. Ζενάκου Ελένη, Διδάσκουσα Ε.Ε.Π, Διδάκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

27/02/2024

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) στο φοιτητικό πληθυσμό

Δρ. Σταμπολτζή Αγλαΐα, Ε.ΔΙ.Π Τμήματος Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Μαθησιακές Δυσκολίες: Εννοιολογικές Διασαφήσεις
Η Περίπτωση της Δυσλεξίας στο Φοιτητικό Πληθυσμό

Δρ. Σταμπολτζή Αγλαΐα, Ε.ΔΙ.Π Τμήματος Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης