Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης

(ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Καλώς Ήρθατε!

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχει σαν στόχο την υποστήριξη των μελών ΔΕΠ και των διδασκόντων για την βελτίωση του διδακτικού έργου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 

Our Services

This text briefly introduces your main services to your visitors.

Δράσεις

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Αποθετήριο

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Service 4

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Δράσεις

Αποθετήριο

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Δράσεις

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Αποθετήριο

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.