Ίδρυση

Το Κέντρο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε ως «Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» το 2022.

ΦΕΚ ίδρυσης:

Κατεβάστε το αρχείο εδώ