Κανονισμοί / Νομοθεσία

ΦΕΚ έγκρισης εσωτερικού κανονισμού του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου:

Κατεβάστε το αρχείο εδώ